Infolinia 800 109 509

Kurs dla kadry kierowniczej - Zarządzanie i nadzór nad projektami budowlanymi

Kurs dla kadry kierowniczej - Zarządzanie i nadzór nad projektami budowlanymi
MS Project dla kadry kierowniczej
zapytaj o cenę

Opis produktu

Kurs dla kadry kierowniczej kontrolującej pracę podległych działów oraz projektów.

Szczegóły

Akademia KOMAKO oferuje wysoki poziom merytoryczny przy jednoczesnym ciekawym programie nauczania. Zajęcia prowadzą trenerzy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Kursy toczą się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych zapewniających komfort wszystkim uczestnikom. Wiedza z wykładów z użyciem technik multimedialnych ugruntowywana jest następnie w ćwiczeniach praktycznych na notebookach.
 
Szkolenie MS Project dla kadry kierowniczej realizowane jest w trybie zamkniętym w siedzibie Klienta lub w jednym z naszych oddziałów.
 
Jesteśmy blisko naszych klientów - zajęcia w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie oraz we Wrocławiu i Katowicach - sprawdź kiedy odbędzie się kurs w Twoim mieście...
 

Zarządzanie i nadzór nad projektami w programie Microsoft Project

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych
 
Cel szkolenia: Przygotowanie użytkownika do samodzielnego poruszania się po systemie MS Project oraz analizowania pojedynczych projektów
 
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows
 
Program szkolenia
 
1. Nawigacja w projektach MS Project
 • Obsługa katalogów i plików z projektami - wczytywanie gotowych projektów, zapisywanie zmian dokonanych w projektach
 • Praca z widokami, tabelami, raportami
 • Przeglądanie projektu: filtrowanie, sortowanie, grupowanie, zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac, pokazywanie, ukrywanie przydziałów. Zmiana i formatowanie skali czasu
 • Przeglądanie i analiza przykładowych projektów
2. Przegląd pojedynczego projektu 
 • Analiza zależności i ograniczeń lokalizujących zadania w czasie
 • Przegląd sieci czynności: diagram sieciowy, diagram relacji
 • Definiowanie terminu ostatecznego zadania, wskaźnik przekroczenia terminu
 • Analiza czasu trwania projektu, poszczególnych jego faz i zadań. Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne. Najwcześniejsze, najpóźniejsze terminy. Zapasy czasu zadania
 • Analiza pracochłonności w projekcie, w poszczególnych jego fazach i zadaniach oraz pracochłonności poszczególnych zasobów i ich grup Analiza zapotrzebowania na zasoby (globalne w całym projekcie, okresowe). Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów
 • Analiza kosztów projektu, poszczególnych jego faz i zadań oraz kosztów poszczególnych zasobów i ich grup
 • Ocena postępu prac w projekcie: % wykonania czasu, % wykonania pracy 
 • Identyfikacja i analiza odchyleń od planu bazowego:
- zadania, zasoby i przydziały Niezgodne z planem ze względu na zakres (pracochłonność RS lub ilość M), czas, termin, koszt
- zadania, zasoby i przydziały Poza planem (np. roboty dodatkowe)
 • Ocena metodą Earned Value odchyleń w budżecie i trendów w wydajności realizacji projektu. Prognoza terminu zakończenia projektu i kosztu końcowego
 • Omówienie raportów i sposobu ich używania, zmiana parametrów
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Umiejętność poruszania się po systemie MS Project
 • Umiejętność analizy harmonogramów
 • Pozyskanie wiadomości z zakresu planowania i mechanizmów kontroli realizacji robót remontowo-budowlanych
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu
Cena: zapytaj o cenę
 
Informacje dodatkowe:
 • szkolenie realizowane jest w trybie zamkniętym
 • Instytucje, które finansują szkolenia ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy wówczas dołaczyć stosowne oświadczenie.
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z Działem Handlowym mailowo komako@komako.pl lub telefonicznie 91 433 2000. Adresy oddziałów regionalnych są dostępne na stronie: https://komako.pl/kontakt.html

Zapytaj o ofertę szkoleń z MS Project:

Powiązane produkty